دانلود نرم افزار iGap v5.2.5
Update

شرکت ایرانی پیام رسان سال هاست که در پی توسعه نرم افزار های پیام رسان و مسنجر است که این امر موجب پیشرفت این شرکت و شناخته بودن نرم افزار های آن است. با توجه به گستردگی استفاده کنندگان از نرم افزار های پیام رسان و مسنجر امروزه علاقه مندان به خوبی نرم افزار iGap را می شناسند. این محصول کاربردی یکی از قوی ترین و بی شک بهترین نرم افزار های پیام رسان و مسنجر است که در حال حاضر در اینترنت و برای دانلود در دسترس است. در حالی که روز به روز بر تعداد کاربران استفاده کننده…

ادامه مطلب / دانلود

دانلود نرم افزار Jitsi v2.11.5602 – Win
Update

امروزه استفاده از پیام رسان و مسنجر به صورت روز افزونی در حال افزایش است و این زمنیه ظهور نرم افزار های بسیار زیادی را در زمنیه پیام رسان و مسنجر باعث شده است. ابزارهای پیام رسان و مسنجر با توجه به گستردگی باید دارای محیط کاری بسیار قویی و همچنین سازگاری با اکثر سیستم ها و نیز سادگی کار باشند. با گسترش استفاده از پیام رسان و مسنجر نرم افزارهای بسیاری وارد این عرصه شده اند که هر کدام به نحویی سعی دارند که نیازهای کاربران در زمینه کار با پیام رسان و مسنجر را برآورده سازند. هر یک…

ادامه مطلب / دانلود