دانلود آخرین نسخه نرم افزار FotoWorks XL ویرایشگر قدرتمند تصاویر
Update

نرم افزار FotoWorks XL به شما اجازه می دهد تا تمامی تصاویر خود را به صورت دلخواه خود تغییر دهید. این نرم افزار به دو دسته تقسیم می شود، دسته اول مربوط به ابزارهایی می باشد که تصاویر را ویرایش می دهد مانند ابزار بریدن، چرخش تصویر، نوشتن و غیره، دسته دوم برای افکت گذاری تصاویر استفاده می شود مانند افکت قاب گذاری، اضافه کردن تصاویر دیگر به عکس، از بین بردن قرمزی چشم ها و غیره می باشد. نرم افزار FotoWorks XL دارای ابزار شفافیت عکس و

ادامه مطلب / دانلود