دانلود بازی کامپیوتر The Inner Sea Build 11 نسخه Early Access
Update

پس از اتمام ماموریتی که شما برای انجام آن انتخاب شده بودید، کشتی شما در یک طوفان گرفتار می شود. طوفانی که تا به حال هیچ کس نظیر آن را مشاهده نکرده بود. شما و خدمه کشتی روزهای متوالی در این طوفان گرفتار شده اید. دست و پنجه نرم کردن با بادهای بسیار وحشتناک به کشتی شما آسیب های بسیار زیادی زده است. از طرفی نیز خدمه کشتی دچار آسیب شده اند و خستگی بر آنها نایل آمده است. اما آسمان همیشه ابری نیست! با پایان یافتن طوفان و فروکش کردن بادهای عجیب و غریب، شما متوجه می شوید که…

ادامه مطلب / دانلود