دانلود بازی کامپیوتر Battlefleet Engineer
Update

فضاپیماها را مهندسی کنید ، ناوگان ها را ترکیب کنید و آن ها را در مبارزات آنی فرماندهی کنید .تمامی فضاپیما ها با ترکیب ماژول هایشان تعریف می شوند .با فرماندهی خلاقانه ی خودتان پیروزی هایی ارزشمند به دست بیاورید و نتایج مهندسی دقیق خود را در عمل تماشا کنید .در هسته ی این بازی آزمون خلاقیت  شما قرار دارد ، شما باید به صورتی هوشمندانه فضاپیما طراحی کنید و در مبارزات خودتان از آن ها استفاده کنید. کلیه حرکاتی که در بازی وجود دارند بر اساس قوانین فیزیکی پیاده سازی شده اند ، فضاپیما سازی در این بازی به…

ادامه مطلب / دانلود