دانلود بازی کامپیوتر Geostorm Turn Based Puzzler
Update

آیا می توانید از فاجعه هایی که در این بازی نوبتی به وجود می آیند جان سالم به در ببرید ؟این یک بازی رسمی است که بر اساس فیلم Geostorm ساخته شده است .زمین به کمک شما نیاز دارد ، ایا می توانید جان سالم به در ببرید و از تغیرات ناگهانی اب و هوا جلوگیری کنید ؟باید همواره یک قدم جلو تر باشید تا بتوانید در این بازی زنده بمانید .یک شبکه از ماهواره ها که از زمین مراقبت می کردند تخریب شده اند ، تغیرات آب و هوایی شدیدی در حال وقوع است و فاجعه هایی رخ می دهد…

ادامه مطلب / دانلود