دانلود نرم افزار Siemens Engineering Databases 1847 – Win
Update

یک پیش شرط برای طراحی موثر ، هماهنگی مطلوب همه رشته ها و انطباقات مربوط به مهندسی و بهره برداری از یک است. پلت فرم استاندارد زیمنس، مهندسین ، سازندگان و اپراتورها را قادر می سازد جریان طراحی مستقل پروژه را در سراسر کل چرخه  با استفاده از دیتابیس های طراحی و بدون مشکلی داشته باشد.در حالی که روز به روز بر تعداد کاربران استفاده کننده از نرم افزار های دیتابیس طراحی مهندسی زیمنس افزوده می شود، تعداد نرم افزار های موجود در این زمینه هم روز به روز بیشتر می شود و شرکت های بسیاری سعی در ارائه نرم…

ادامه مطلب / دانلود