دانلود فیلم آموزشی Advanced Rigid Body Dynamics using Proxy Objects in Houdini
Update

فیلم آموزشی Advanced Rigid Body Dynamics using Proxy Objects in Houdini ، آموزش پیشرفته دینامیک بدنه محکم با استفاده از آبجکت پروکسی در هودینی می باشد که توسط شرکت Digital Tutors تهیه و در اختیار علامندان این نرم افزار قرار گرفته است تا با استفاده از دوره ی آموزشی بتوانند قابلیت های خود در کار با Houdini را افزایش دهند . در این فیلم آموزشی شما با این تکنیک و چگونگی بکار گیری آن آشنا خواهید شد . Jeff Wolverton که مدرس فیلم آموزشی Advanced Rigid Body Dynamics using Proxy Objects in Houdini می باشد با بیان روند کلی آموزش…

ادامه مطلب / دانلود