دانلود فیلم آموزشی Advanced Threading in C Sharp
Update

به کمک این دوره یاد بگیرید که چگونه برنامه هایی با زبان #C بنویسید که چندین وظیفه را به صورت همزمان اجرا کنند، این برنامه ها به multithread یا چند رشته ای معروف می باشند. برنامه هایی که از قابلیت multithread استفاده می کنند نسبت به ورودی کاربر حساس تر اند زیرا رابط کاربری به عنوان پردازنده فعال باقی می ماند و کارها بر روی رشته های جداگانه اجرا می شوند. قابلیت چند رشته ای همچنین موقع ایجاد اپلیکیشن های مقیاس پذیر نیز مفید هستند زیرا شما می توانید تعداد رشته ها را بر اساس حجم کار افزایش دهید. در این دوره ی…

ادامه مطلب / دانلود