دانلود بازی کامپیوتر Tank Warfare Tunisia 1943 نسخه RELOADED
Update

در میانه جنگ جهانی و درزمانی که تمام چشم ها به آلمان متخاصم دوخته شده بود نبرد در جایی دیگر اوج گرفته بود و فداکاری های دیگری در جبهه های دیگر در جریان بود . درجریان نبردهایی که در تونس در حال شکل گیری بود و در زمستان سال 1943 تانک های آلمانی یک حمله همه جانبه را به سوی متحدین آغز کردند تا نیروهای آنها را از شرق درسال بیرون کند . بازی رایانه ای Tank Warfare Tunisia 1943 که یک بازی شبیه ساز می باشد که شما را به اعماق جنگ جهانی دوم می برد و بخش هایی…

ادامه مطلب / دانلود