دانلود نرم افزار طراحی مسیر Carrera Track Planner v2018.001.00
Update

طراحی مسیر امروزه حتی نه تنهت برای  مهندسی عمران نقشه برداری بلکه در سازی و طراحی های شهری نیز کاربرد بسیاری دارد همچنین در بسیاری از طراحان و زیبا سازان شهری و مهندسان دیگر رشته ها نیز نیاز به طراحی های مسیر خود دارند و این کار مستلزم رعایت بسیاری قوانین و مقررات راهسازی و مسیر سازی است که با توجه به اینکه چنین واحدهای ارائه نشده است و یا نرم افزار های کافی برای آن وجود ندارد امری بسیار پیچیده و سخت. نرم افزار  Carrera Track Planner  یک یک نرم افزار پیشرفته برای طراحی مسیر با استفاده از الگوهای…

ادامه مطلب / دانلود