دانلود بازی کامپیوتر EXON The Impossible Challenge نسخه TiNYiSO
Update

EXON The Impossible Challenge یک بازی مخفی گرایی سریع است برای کسانی که جرات رویارویی با غیر ممکن را دارند ! نگذارید آن ها شما را بگیرند ، به طور مخفیانه از پشت سر محافظین عبور کنید و به اهدافتان برسید ، اما مراقب باشید اگر ان ها شما را ببینند کارتان تمام است .ایا آماده اید ؟ این بازی برای هر فردی طراحی نشده است ، چالش غیر ممکن خودش همه چیز را توضیح می دهد ، اگر بازی بیش از حد برایتان سخت است می توانید به جای حالت غیر ممکن چالش های خیلی سخت را امتحان کنید…

ادامه مطلب / دانلود