دانلود بازی کامپیوتر Scorch نسخه HI2U
Update

فعالیت ها صنعتی انسان سالهاست که روی لایه اوزون تاثیر مخربی نهاده است. این تغییرات و تاثیرات به راحتی قابل مهار نیستند و روز به روز نیز قسمت های بیشتری از این لایه آسیب می بینند. حفره های بسیار زیادی روز به روز در این لایه ایجاد می شوند و زمین در معرض تابش مستقیم پرتوهای آفتاب قرار می گیرد. این مسائل باعث شده است تا اکوسیستم زمین دچار تغییر و تحول های بسیار زیادی شود. اکثر جانداران دریایی نابود شده اند و بیشتر جانداران خشکی نیز در معرض نابودی قرار دارند. همچنین رشد گیاهان دارویی و غذایی نیز با…

ادامه مطلب / دانلود