معرفی بازی کامپیوتر شهر فراموش شده The Forgotten City
Update

The Forgotten City به 2000 هزار قبل سفر کنید و روزهای پایانی یک شهر رومی نفرین شده را تجربه کنید ، جایی که اگر تنها یک نفر گناه کند ، همه می میرند . هر رازی که از آن پرده برداشته می شود یا هر تصمیمی که گرفته می شود ، می تواند 26 روح گم شده که را در چرخه ای نفرین شده گیر افتاده اند را آزاد کند یا که آن ها را نابود کند . آیا شما می توانید حلقه ی زمان را بشکنید ؟ بازی The Forgotten City یک عنوان روایت محور بزرگسالانه می باشد که…

ادامه مطلب / دانلود