دانلود بازی کامپیوتر Bring to Light نسخه PLAZA
Update

پس از خارج شدن قطار مترو از ریل ، شما تنها بازمانده این حادثه هستید که باید تونل های عمیق و پیچیده را کشف کنید و در نهایت از آنجا بگریزید . اما هر چه بیشتر پیش میروید متوجه خواهید شد که این یک حادثه عادی نیست و اتفاقات دیگری در پس این ماجرا قرار دارد . در تونل های مترو ، موجوداتی حضور دارند که در سایه ها سکوت می کنند و هر حرکتی را زیر نظر می گیرند . راه خود را از طریق پازل های چالش برانگیزی که از روش های مختلف برای حل آنها استفاده می…

ادامه مطلب / دانلود