دانلود بازی کامپیوتر English Civil War نسخه SKIDROW
Update

سلطنت یا پارلمان؟ در بازی English Civil War وظیفه شما است که جناح خود را انتخاب کنید و از تصمیم خود نیز دفاع کنید. آیا از سواره نظام برای حفظ سلطنت استفاده می کنید یا از کشیش هایی که در لباس جنگجو خواستار پارلمان هستند؟ نیروهای خود را از Scotland به Dover و از Wales به Kent ببرید و به سعی کنید تا از نظر خود در مقابل بیگانگان دفاع کنید. التبه فراموش نکنید که بهای این تصمیم ها خون است! بی طرف ماندن یکی از بدترین استراتژی هاست که نباید بر این اصل استوار باشید. منابع خود را شناسایی کنید، میزان وفاداری خود و…

ادامه مطلب / دانلود