دانلود بازی Kaptain Brawe: A Brawe New World نسخه PROPHET
Update

Kaptain Brawe: A Brawe New World شما را به عنوان یک فرمانده فضایی به سفر های بین ستاره ای می برد . جایی که دزدان فضایی در هر گوشه ای کمین می کنند . شما در این بازی نقش کاپیتان را بر عهده دارید و یک پلیس فضایی هستید که باید مراحل و ماموریت های معمایی فراوانی را در فضا حل کنید و انواع توطئه ها و هرج و مرج ها را خنثی کنید . بازی Kaptain Brawe: A Brawe New World محدودیت سنی ندارد و مخصوص کسانی است که از بازی های معمایی با درون مایه طنز لذت می برند . دنیای…

ادامه مطلب / دانلود