دانلود بازی Revolution Offroad : Spin Simulation v1.0.9 برای اندروید
Update

در بازی Revolution Offroad : Spin Simulation به یک ماجرای ماشین سواری در طبیعت آماده باشید . حال قوانین راهنمایی و رانندگی شهری را از یاد ببرید زیرا در طبیعت سرسخت چنین قوانینی وجود ندارد . آیا برای به چالش کشیدن قوانین فیزیک در مکان های خاکی و گل آلود آماده هستید ؟ بازی های ماشین سواری و با سبکی مشابه را کنار بگذارید زیرا در این بازی مهارت های پنهان ماشین سورای در انتظار شماست . حال از بین ماشین های مختلف با فیزیکی متفاوت از وسایل نقلیه کلایسک و رایج یکی را متناسب با شرایط زمین برای یک…

ادامه مطلب / دانلود