دانلود نرم افزار Microsoft SharePoint Designer 2010 SP2 – Win
Update

توسعه برنامه های کاربردی شیرپوینت بر ایجاد راه حل های ارتباطی و همکاری متمرکز است. به همین دلیل می توان آن را یک تخصص تخصصی در زمینه تجربه ای دانست که در آن تجربه یک مزیت است و داشتن ابزار مناسب برای کار باید باشد. کسانی که در جستجوی یک راه حل نرم افزاری برای کمک به ساختن چنین برنامه های کاربردی مبتنی بر وب هستند، به اشتراک گذاری و مدیریت آنها، یکی از گزینه های ممکن است که با Microsoft SharePoint Designer همراه باشد. این یک ابزار حرفه ای است که به طور کامل برای ارائه تمامی ابزارهایی که…

ادامه مطلب / دانلود