دانلود نرم افزار Outotec HSC Chemistry v9.3.0.9 – Win
Update

نرم افزار Outotec HSC Chemistry به سرعت و به راحتی محاسبات ترمودینامیکی و پردازش مواد معدنی را بر روی کامپیوتر استاندارد انجام می دهد. ابزارهای نرم افزاری ضروری برای تحقیق، توسعه، طراحی و دیجیتال سازی فرآیند، همچنین برای ارزیابی اثربخشی فرایند، عملکرد و اثرات زیست محیطی. این می تواند برای توسعه فرایندهای جدید و بهبود حالات موجود از طریق مدل سازی و شبیه سازی استفاده شود، مدل های جریان چرخه فرآیند و ایده های آزمایش قبل از مراحل آزمایشی یا آزمایشی، تخمین زیست محیطی فرایندهای برای ارزیابی چرخه زندگی، استفاده از نظریه پردازش پیچیده در آسانسور -use format، محاسبات پیچیده…

ادامه مطلب / دانلود