فیلم آموزشی اصول اصلی آنگولار با ساختن یک برنامه واقعی
Update

Master Angular Fundamentals by Building a Real App فیلم آموزشی محصول کمپانی معروف Udemy میباشد . آنچه در دوره Master Angular Fundamentals by Building a Real App یاد خواهید گرفت: _ نحوه استفاده از مسیرهای زاویه دار و سرویس روتر _ یاد بگیرید که چگونه از اشکال زاویه ای استفاده کنید _ نحوه استفاده از ورودی و خروجی اختصاصی اتصال _ نحوه استفاده از بخشنامه های ساختاری ngIf و ngFor _ نحوه استفاده از لوله async و مشاهدات را بیاموزید _ نحوه استفاده از سبک های مختلف واکشی داده ها از API _ نحوه استفاده از Flex و شبکه CSS _…

ادامه مطلب / دانلود