دانلود فیلم آموزشی Microsoft Cognitive Services for Developers: 1 Vision
Update

سرویس های إدراكي مایکروسافت، قابلیت های هوش مصنوعی را در اختیار همه برنامه نویسان قرار داده اند. این سرویس ها دسترسی به قدرت الگوریتم های هوش مصنوعی را برای ما فراهم کرده اند و به برنامه ها اجازه می دهند تا اطلاعات را با استفاده از متدهای ارتباطی طبیعی بشنوند، تشخیص دهند، صحبت کنند، و آنها را تفسیر نمایند. این دوره ی آموزشی، API های بینایی را بررسی می کند که وظیفه ی تشخیص متن و تصویر یا شناسایی چهره را به عهده دارند. آقای Sahil Malik به شما آموزش می دهد که چطور سرویس های إدراكي را پیکربندی کنید و از قابلیت های بینایی…

ادامه مطلب / دانلود