فیلم آموزشی SolidWorks 2015 from scratch to expert Level
Update

SolidWorks 2015 from scratch to expert Level فیلم آموزشی محصول کمپانی معروف Udemy میباشد . آنچه در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت: کارهایی که می توانید با SolidWorks انجام دهیم 1. می توانید قطعات جدیدی را تشکیل دهید ، آنها را جمع آوری کرده و سپس برای قطعات یا مجامع نقشه هایی بسازید . 2. علاوه بر این می توانید بخشی را به یک قسمت اختصاص دهید و خصوصیات حجم انبوه آن را بدست آورید . 3. شما می توانید در شرایط مختلف بارگذاری ، بخشی یا مونتاژ پیچیدگی متوسط را آزمایش کنید . شما می توانید تجزیه و تحلیل…

ادامه مطلب / دانلود