دانلود فیلم مستند Leviathan
Update

فیلم مستند Leviathan ، یک فیلم مستند می باشد ، که در سال 2012 بوسیله Lucien Castaing-Taylor ساخته شده است . این فیلم مستند یک مستند تجربی در رابطه با ماهیگیران شمال آمریکا می باشد . کارگردان این اثر از این فیلم به عنوان یکی از بهترین آثار دوران کارگردانیش یاد کرده ، در این فیلم مستند بیننده شاهد خواهد بود که مردان و زنان جوان چگونه روز ها و شب ها در هوای طوفانی و آرام به سختی مشغول ماهیگیری می شوند تا بتوانند خوانواده خود را تامین کنند ، این فیلم مستند به بررسی این شغل که بسیاری…

ادامه مطلب / دانلود