دانلود نرم افزار Bentley AECOsim Building Designer V8i.SS5 – Win
Update

طراحی ساختمان چند منظوره نرم افزار طراحی، تجزیه و تحلیل، سند و تجسم ساختمان های هر اندازه، فرم و پیچیدگی. موثر ساختن هدف طراحی و پل موانع بین رشته های ساختمان و تیم های توزیع جغرافیایی ارتباط برقرار می کند. طراح ساختمان AECOsim پیشرفت های مدل سازی اطلاعات (BIM) را فراهم می کند، بنابراین شما می توانید ساختمان ها را سریعتر و با اطمینان بیشتری اطمینان حاصل کنید – اعتماد به طراحی، گردش کار، قابلیت ها و نتایج ارائه شده.Bentley AECOsim Building Designer در رده نرم افزارهای مدل سازی ساختمان قرار دارد که کاربر می تواند به کمک آن می…

ادامه مطلب / دانلود