دانلود نرم افزار IBM SPSS Amos تحلیل آماری نسخه نهایی
Update

نرم افزار IBM SPSS Amos که به عنوان یک دستیار برای کاربران و دانشجویان به کار گرفته شده است باعث شده تا کمکی برای تحلیل آمار پایان نامه ها به صورت پیشرفته باشد . رابط کاربر و نرم افزار بسیار ساده و روان می باشد . تحلیل آماری در نرم افزار بیشتر به عنوان محاسبات تحلیل عامل و ساختاری استفاده می شود . محیط نرم افزار به صورت گرافیکی می باشد و تجزیه و تحلیل مطالب به صورت ساده و روان بیان میشود

ادامه مطلب / دانلود