دانلود فیلم آموزشی Applied Machine Learning with BigQuery on Google Cloud Platform
Update

Applied Machine Learning with BigQuery on Google Cloud Platform فیلم آموزشی محصول کمپانی acloud.guru و به زبان انگلیسی میباشد . در حال حاضر ، یادگیری ماشین کاربردی یکی از زمینه های شغلی پر تقاضا در جهان است و تا مدتی ادامه خواهد داشت . بیشتر یادگیری ماشین های کاربردی تحت نظارت است . این بدان معناست که مدل ها در برابر مجموعه داده های موجود ساخته شده اند . BigQuery پلتفرم Google Cloud ، یک انبار داده بدون سرور و در مقیاس petabyte است که به منظور جمع آوری مجموعه داده های ساختاری و فعال کردن نمایش داده های سریع SQL طراحی شده…

ادامه مطلب / دانلود