دانلود بازی کامپیوتر Silent Descent نسخه PLAZA
Update

در سال 2009 ، یک مرد به نام ساموئل هریس به خاطر مرگ همسرش ماریا دستگیر شد . پلیس در کالبد شکافی متوجه می شود که کلمات گنگ و بی مفهومی بر روی بدن مقتول نقش بسته شده است . پرونده های پلیس نشان می دهد که هیچ نشانه ای از ورود با خشونت وجود ندارد و شواهد دیگری از شخص ثالث یافت نشد . یک پرونده باز و در همان سال بسته شد . در حالی که ساموئل منتظر محاکمه بود ، دیگر نتوانست شرایط را تحمل کند و خود را در سلول حلق آویز کرد . بعضی از…

ادامه مطلب / دانلود