فیلم آموزشی سرعت بخشیدن در کار: گزارش با چارت ها و برد ها
Update

Agile at Work: Reporting with Agile Charts and Boards فیلم آموزشی محصول کمپانی معروف Lynda میباشد . تیم های فعال و پر سرعت برای گزارش پیشرفت خود به یک روش سبک وزن نیاز دارند . گزارش های سریع باید ساده و آسان برای خواندن باشد و اطلاعات را در کل اتاق به کل تیم منتقل می کند . در دوره Agile at Work: Reporting with Agile Charts and Boards ، داگ رز ، کارشناس فعال و پر سرعت ، فرایندی را برای گزارش از پیشرفت پروژه شما تشریح می کند . او نشان می دهد که چگونه اولویت باقیمانده محصول را به روز…

ادامه مطلب / دانلود