دانلود فیلم آموزشی شروع به کار با مهندسی معکوس
Update

Getting Started with Reverse Engineering فیلم آموزشی محصول کمپانی udemy میباشد . کد باینری مهندسی معکوس یک مهارت اصلی برای مهندسین امنیت نرم افزار و تحلیلگران بدافزار است . در دوره Getting Started with Reverse Engineering تکنیک های معکوس کردن کد باینری برای شناسایی ویژگی های برنامه به شما آموزش داده میشود . توانایی معکوس کردن کد باینری یک مهارت اساسی برای هر کسی که مسئولیت امنیت نرم افزار یا انجام تجزیه و تحلیل بدافزار را بر عهده دارد ، می باشد و حتی در انجام تست های نفوذ و پاسخ به حادثه نیز نقش بسزایی دارد . در دوره Getting Started with Reverse Engineering با…

ادامه مطلب / دانلود