آموزش Learn Complete CSS Tutorials with Projects for Beginners
Update

Learn Complete CSS Tutorials with Projects for Beginners فیلم آموزشی است که به شما  CSS را با مباحث پیشرفته می آموزد . برای آموزش این مجموعه به دانش پایه در رایانه و دانش پایه در فن آوری های HTML نیاز دارید . در دوره Learn Complete CSS Tutorials with Projects for Beginners موضوعات زیر را شامل می شود: CSS چیست؟ ورق های سبک چندگانه چیست؟ نحوه استفاده از CSS یک انتخاب چیست؟ انتخاب گروه بندی چیست؟ نظرات در CSS چیست چند روش ما می توانیم از CSS استفاده کنیم نحوه استفاده از برگه های سبک CSS CSS Color چیست زمینه CSS چیست نحوه استفاده…

ادامه مطلب / دانلود