دانلود فیلم مستند Shooting the Mafia
Update

Shooting the Mafia فیلمی مستند به کارگردانی کیم لانگینوتو در مورد عکاس ایتالیایی لتیزیا باتاگلیا و کارنامه وی در مستند کردن زندگی و جنایات مافیا در پالرمو و اطراف آن است . باتاگلیا در مستند Shooting the Mafia نگاهی اجمالی به زندگی تحت حکومت مافیا و کسانی که از طریق آن زندگی می کنند ارائه می دهد . او کار خود را صرف مستند سازی زندگی و جنایات مافیا می کند . لتیزیا باتاگلیای سیسیلی هنگامی که اولین بار دوربین خود را به قربانی وحشیانه قاتل نشان داد ، نبرد مادام العمر را با مافیا آغاز کرد . او با مستند كردن…

ادامه مطلب / دانلود