دانلود نرم افزار SST Systems Caepipe v7.8 – Win
Update

SST Systems Caepipe نرم افزار SST Systems Caepipe اولین نرم افزار تجزیه و تحلیل تنش لوله ها و سیستم های لوله کشی می باشد. این نرم افزار یک ابزار مرجع در سراسر دنیا جهت انجام تحلیل سیستم های پایپینگ می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از SST Systems Caepipe قادرید به مدل سازی بپردازید، تجزیه و تحلیل آماری مربوط به فشار داخل لوله ها را انجام دهید، آنالیزهای مربوط به دما و همچنین زلزله و اثرات آن بر سیستم لوله ها را انجام دهید. این نرم افزار همچنین برای بارهای هارمونیک که به صورت پویا و…

ادامه مطلب / دانلود