دانلود نرم افزار FigrCollage Professional Edition v2.5.11.0 – Win
Update

یک کلاژ از شکل یا متن ایجاد کنید. کلاژ عکس را به شکل هر شکل، شماره، کلمه یا متن ایجاد کنید. کلاژ قلب، کلاژ شماره، کولاژ نامه، کولاژ کلمه، یا کلاژ از هر الفبایی. یک کلاژ از یک شکل یا متن را در 3 مرحله ساده ایجاد کنید: هر کس می تواند از یک شکل یا متن کلاژ در عرض چند دقیقه ایجاد کند – هیچ تخصص یا تجربی مورد نیاز طراحی نشده است. ما شرط می بندیم که می توان با سهولت استفاده و کیفیت نتایج شگفت زده کرد! هر شکل یا متن را به یک کلاژ عکس تبدیل…

ادامه مطلب / دانلود