دانلود بازی کامپیوتر Trooper 2 Alien Justice نسخه PLAZA
Update

بیگانگان سال های سال است که به صورت صلح آمیز بر روی زمین حضور دارند اما مدتی است که برخی اختیارات از سایر موجودات سلب شده و تمامی حرکات زیر نظر موجودی به نام Ashtar صورت می گیرد . آنها برای قرن ها در منظومه شمسی ما فعال بوده اند و حالا به سیاره ما آمده اند تا ببینند چه چیزی روی زمین زندگی می کند . آنها به زودی ما را به عنوان موجودات شروری که ممکن است تهدیدی برای آنها باشیم ، خواهند شناخت و تصمیم می گیرند تا ما را هنگام ورود به فضا بکشند . هنگامی…

ادامه مطلب / دانلود