دانلود بازی کامپیوتر The Empire’s Crisis کرک شده نسخه PLAZA
Update

The Empire’s Crisis درباره امبراطوری ایست که توسط یک قهرمان بزرگ تاسیس شده است و در 300 سال که این امپراطوری قدرت را به دست داشته است همواره رو به افول رفته است و بعد از موسس آن بدترین و سخت ترین دوران یک سرزمین را سپری کرده است . اکنون شما به عنوان یک مزدور ناشناس در بازی هستید که در بدترین زمان این سرزمین فعالیت می کند و خود را در بدبختی و هرج و مرج این امپراطوری می بینید اما می توانید از این فرصت استفاده کنید تا به اندازه کافی قدرت مند شود تا فصل جدیدی…

ادامه مطلب / دانلود