دانلود نرم افزار Font Matching Tool 3.0.7 – win
Update

نرم افزار کاربردی Font Matching Tool یک ابزار شسته و رفته با یک رابط کاربری ساده که می تواند به شما کمک کند تصاویر را ویرایش کنید و  آنها را با فرمت دلخواه ذخیره نمایید تا به وسیله آنها فونت ها را شناسایی کنید.  Font Matching Tool برای شنایایی پارامترها به طور مستقیم از هر تصویر وارد شده و یا برش خورده، طراحی شده است. این نرم افزار از طریق فونتهای سیستمی، پوشه ها یا پایگاه داده فونت هایی که توسط Font Matching Tool ایجاد شده است، برای پیدا کردن فونت و یا موارد مشابه با پارامتر (های) بریده شده از یک تصویر طراحی شده است.  ویزگی های…

ادامه مطلب / دانلود