دانلود نرم افزار F-Chart Engineering Equation Solver Pro v9.478-3D
Update

F-Chart Engineering Equation Solver یک نرم افزار قدرتمند و مهندسی برای حل معادلات غیر خطی ، جبری ، معادلات دیفرانسیل و انتگرال میباشد . با نرم افزار F-Chart Engineering Equation Solver میتوانید تجزیه و تحلیلی از حالت عدم قطعیت داشته باشید ، رگرسیونهای خطی و غیر خطی را به دست بیاورید و واحدهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کنید . این نرم افزار عملکردها و توابع مختلفی در حوزه ترمودینامیک و مسائل انتقال حرارت داراست که باعث کارآمد شدن این نرم افزار برای مهندسین مکانیک شده است . همچنین این نرم افزار مشخصات ترمودینامیکی را ذخیره میکند و جلوی تکرار حل دستی مسائل را میگیرد ، و…

ادامه مطلب / دانلود