دانلود بازی کامپیوتر Raging Loop نسخه ALi213
Update

Raging Loop در یک روستا در ژاپن به اسم یاسومیز اتفاق می افتد و داستانی است از یک وحشت روانشناختی و عجیب که شما را هرچقدر هم که شجاع باشید می ترساند . غباری سنگین پیرامون این روستا را فرا گرفته است و مانع از ترک شما و یا هر کس دیگری از روستا می شود . حالا داستان پیرامون هارواکی فوسایاشی که جوانی تازه وارد در این روستا است ، او خودش نمی داند که قرار است قربانی یک مراسم قدیمی و ناگوار در این روستا شود چرا که برای خوشنودی خدایان قدیمی اهالی این روستا کسی را قربانی می…

ادامه مطلب / دانلود