دانلود انیمیشن سینمایی 2017 Thomas & Friends: Journey Beyond Sodor
Update

Thomas در راه رساندن وسایل های مربوط به راه آهن به ایستگاه Bridlington است اما در بین مسیر به او پیامی اشتباه مخابره می شود و باعث می شود او از مسیر خارج شود به سمت ایستگاه Vicarstown برود او برای تعمیر دستگاه مخابراتی در شهر Vicarstown مجبور می شود به تعمیر گاه برود و او رابه تعمیر گاه Steamworks برای تعمیر می برند.Thomas از این که نتوانسته ماموریت خود که رساندن کالا های خط آهن برساند و از جیمز می خواهد که هر چه سریعتر او را تعمیر کند تا بتواند خود را به Henry که در ایستگاه Bridlington برساند.اما مجبور است خود را سر…

ادامه مطلب / دانلود