دانلود مجموعه کامل فیلم آموزشی قوانین طراحی BBC Design Rules
Update

قوانین طراحی : برای یک طراحی مناسب بایستی درک درستی از کلمه طراحی بدست بیاوریم ، رابطه ای بین سبک شخصی طراح و قوانین طراحی وجود دارد و باید به آن پایبند بود در غیر این صورت به نتیجه نمی رسید ، یاد بگیرید چگونه فضای زندگی تان با هنر طراحی آمیخته شود و چیزی فرا تر از تصور نتیجه کار خواهد شد حتی با کمترین وسایل شیک ترین را بسازید این فیلم آموزشی باعث زیبایی اکثر خانه ها در آمریکا و آمریکای جنوبی

ادامه مطلب / دانلود