دانلود فیلم آموزشی Excel 2016: Cleaning Up Your Data از Lynda
Update

محتوای دورن ریزی شده همیشه ظاهری خوبی ندارد. در این دوره آموزشی Dennis Taylor، می آموزد که چگونه داده ها را از یک فایل سیستمی، پایگاه داده، فایل متنی، یا یک فایل اکسل با طراحی نا مناسب خارج کرده و به شکلی مطلوب تبدیل کنید. مدرس دوره مواردی همچون توابع، دستورات، تکتیک های ساختار بندی مجدد داده ها در اکسل، حذف کاراکتر های ناخواسته، تبدیل تاریخ ها به فرمت دلخواه و آماده سازی داده ها برای آنالیز های کارآمد را مورد پوشش قرار می دهد. او همچنین تعیین سطح ستون ها و ردیف ها، انتقال داده ها با استفاده از…

ادامه مطلب / دانلود