دانلود بازی کامپیوتر Crab Dub
Update

 اعماق اقیانوس تحت نفوذ دکتر Taco قرار گرفته است. بزرگ ترین آرزوی او تسخیر کل اقیانوس است ، با کمک همکارش آقای Rhino آن ها یک پروژه ی جدید با نام «Crab Dub» آغاز کرده اند .هدف نهایی این پروژه ایجاد یک لشکر Cyber-Crab است که برای عملی کردن نقشه ی شیطانی دکتر Taco لازم است اما اهالی اقیانوس خیلی زود به این موضوع پی می برند آن ها Blue Cassette Player را استخدام می کنند تا جلو ی نقشه های شوم ذکتر Taco و دوستش را بگیرند . آقای کرگدن تا اتمام پروژه Crab Dub صبر نمی کند و یک…

ادامه مطلب / دانلود