دانلود نرم افزار CurveFitter v4.5.32 – win
Update

CurveFitter، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مجموعه از داده ها را در اختیار داشته باشید و بخواهید نموداری متشکل از این داده ها ایجاد نمایید. به تعبیری دیگر بخواهید نموداری که تمامی یا اکثر داده های شما را دربر گیرد به آن داده ها فیت نمایید. داده های موجود ممکن است طی آرمایشات مختلف بدست آمده باشند که این امر لزوم دقت بالای نمودار فیت شده را بیش از پیش مهم جلوه می دهد. نرم افزارهای مختلفی جهت تحلیل این داده ها وجود دارند که از جمله مشهورترین آنها نرم افزار Excel شرکت مایکروسافت است. در این…

ادامه مطلب / دانلود