دانلود فیلم آموزشی Expressing Emotion with Color Theory
Update

رنگ یکی از پایه ای ترین ابزار ها برای هر طراح یا تصویرگر می باشد تا بتواند افکار احساسات و عواطف خود را با آثار خود به مخاطیان انتقال دهد. استفاده صحیح از رنگ ها می تواند شما را در حرفه ی خود به سطوح بالاتر ارتقاء دهد و به شما کمک کند تا با مخاطبان خود ارتباط محکم تری بر قرار کنید. پیش از آن که بتوانید در استفاده از رنگ ها خبره شوید باید آگاهی ابتدایی از نظریه رنگ ها در ذهن داشته باشید. باید بدانید که اصلا چه رنگ هایی وجود دارند؟ رنگ های چگونه به یکدیگر…

ادامه مطلب / دانلود