دانلود نرم افزار Gyldendals Rode Ordboger Engelsk v1.0 – Mac
Update

Gyldendals Rode Ordboger Engelsk نرم افرازی بسیار کاربردی و فرهنگ لغتی منتشر شده توسط شرکت نرم افزاری Gyldendal می باشد که در ابتدا با پشتیبانی از زبان های انگلیسی-دانمارکی و دانمارکی-انگلیسی به طور عمده ای امرکز بر زبان مادری دانمارکی داشته است. نرم افزار Gyldendals Rode Ordboger Engelsk اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده می شود. Gyldendals Rode Ordboger Engelsk از گسترده ترین فرهنگ لغات مورد استفاده در دانمارک است: “دانسک-انگلس” و “انگلس-دانسک” که توسط جنس آکسلسن ویرایش شده است. این نرم افزار حاوی بیش از 110،000 کلمه و 65،000 عبارت می باشد.

ادامه مطلب / دانلود