آموزش Hyper Realistic Character Likeness Portrait for Films
Update

Hyper Realistic Character Likeness Portrait for Films فیلم آموزشی است که مجسمه سازی ، مدل ، بافت یک شخصیت شبیه به فیلم های با استفاده از Zbrush ، Maya ، Mari ، Wrap  Photoshop – Master Realism Today را توضیح میدهد . Hyper Realistic Character Likeness Portrait for Films مجموعه ای از پرتره شخصیت هایپر واقع گرایانه برای فیلم ها است . مجسمه سازی یک کاراکتر و سپس آماده کردن آن برای تولید ، می تواند یک کار بسیار جاه طلبانه باشد ، می تواند مشکل و فریبنده باشد اما با راهنمایی مناسب می تواند یک تجربه بسیار پاداش دهنده باشد . در…

ادامه مطلب / دانلود