دانلود فیلم آموزشی Jira Workflow Creation and Customization
Update

Jira Workflow Creation and Customization فیلم آموزشی محصول کمپانی pluralsight میباشد . توانایی پشتیبانی از گردش های کاری سفارشی برای تیم ها ، یک قدرت اصلی “جیرا” است . در دوره Jira Workflow Creation and Customization ، شما گردش های کاری را از ابتدا ایجاد می کنید و انتقال گردش کار را با استفاده از صفحه های انتقال ، شرایط ، اعتبار سنجی و توابع پست سفارشی می کنید . تیم های توسعه نرم افزار نیازهای گردش کار متفاوتی دارند و توانایی انطباق با آن نیازها از مدت ها قبل قدرت جیرا بوده است . چنین سفارشی سازی می تواند پیچیده باشد ….

ادامه مطلب / دانلود