تبلیغات
تبلیغات

دانلود فیلم آموزشی The Gnomon Workshop – Anatomy Workshop

The Gnomon Workshop – Anatomy Workshop محصول کمپانی معروف thegnomonworkshop میباشد . فیلم آموزشی Anatomy Workshop Volume 6 – Structure and Anatomy of the Arm ساختار و آناتومی بازوی انسان را نشان می دهد . چارلز هو مربی دوره آموزشی Anatomy Workshop Volume 6 – Structure and Anatomy of the Arm است ، او در ادامه سخنرانی های قبلی خود در مورد آناتومی انسان ، این سخنرانی را با بررسی ساختارهای اسکلتی اولیه بازو آغاز می کند . پس از بحث در مورد ساختارهای اولیه و نسبت ها ، چارلز با تجزیه گروه های عضلانی اولیه شروع می کند . او با شروع کار با شانه و بازو ، به سمت گروههای عضلانی ساعد می رود ، و در مورد ارتباطات عضلات و عملکرد آنها صحبت می کند . در چهار فصل گذشته ، چارلز از نمونه های مختلفی از مرجع عکس استفاده می کند ، و نشانه های اصلی ساختاری را شناسایی می کند و در عین حال از بین بردن سهم آناتومی ، ژست و ریتم به حرکت در ساختار اسکلتی زیرین نیز کمک می کند . درک مکانیکی و ساختاری که چارلز در دوره Anatomy Workshop Volume 6 – Structure and Anatomy of the Arm به اشتراک می گذارد ، یک پایه اساسی برای تولید نقاشی های تصویری باورپذیر و پویا است ، چه از زندگی و چه از تخیل .
نام: Anatomy Workshop Volume 6 - Structure and Anatomy of the Arm
شرکت سازنده: thegnomonworkshop
زبان: انگلیسی
ژانر: آموزشی
منتشر کننده: thegnomonworkshop
رمز فایل: www.download.ir

Anatomy Workshop Volume 6 - Structure and Anatomy of the Arm

Starting with the shoulder and upper arm, he works his way down to the forearm’s muscle groups, explaining supination and pronation while also discussing the muscle connections and their action. In the last four chapters, Charles works from different examples of photo reference, identifying key structural landmarks while also deconstructing the contributions of anatomy, gesture and rhythm to the motion of the underlying skeletal structure. The mechanical and structural understanding that Charles shares in this title is an essential foundation for producing believable and dynamic figure drawings, either from life or from the imagination.

لینک دانلود