ویدیوی آموزش کپی و جایگزین کرک

اکثر بازی و نرم افزار های کرک شده پس از نصب نیاز به کپی کرک در محل نصب بازی یا نرم افزار دارن و اگه کرک به درستی کپی نشه قابل اجرا نیستن ، برای پیدا کردن محل دقیق فایل اجرایی باید روی آیکن بازی یا نرم افزار کلیک راست کرده سپس روی Open File Location کلیک کنید .

Copy-Crack

پس از پیدا کردن محل دقیق فایل اجرایی فایل کرک را در این پوشه کپی کنید ، پس از کپی کردن پیامی با عنوان The destination already has a file named “نام فایلی که در حال کپی هستیم” با دیدن این پیام روی Replace the file in the destination کلیک کنید . ( بعضی از کرک ها ممکن است دارای چند فایل و یا پوشه باشند . )

Copy-Crack-1

بعضی از کرک ها در مسیر خاصی باید کپی بشن که در ایم صورت در راهنمای نصب مسیر دقیق گفته میشه .

ویدیوی آموزش کپی و جایگزین کرک