دانلود فیلم آموزشی IELTS Speaking Exam: tips, samples, preparation
Update

IELTS Speaking Exam: tips, samples, preparation به منظور ارتقاء مهارت صحبت کردن در آیلتس با تقویت گرامر ، واژگان و پیوند دانش کلمات طراحی شده است . اشتباهات معمول جمع آوری شده از پاسخ های دانشجویان واقعی ، توجه شما را به مناطق مشکل ساز جلب می کند و به شما کمک می کند تا هنگام صحبت در آیلتس از خطا جلوگیری کنید . ساختار بخش سخنرانی آیلتس و همچنین معیارهای ارزیابی توضیح داده شده است تا شما را در مورد اینکه سخنرانی در کنکور متشکل از چه چیزی است و پاسخهای شما چگونه ارزیابی می شود ، به شما ارائه می…

ادامه مطلب / دانلود